• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mokinių taryba

Prezidentūros nuostatai pdf_jpg

Gimnazijos prezidentas - Gustė Laukaitytė

Sekretorė - Gabija Kasparavičiutė

Pavaduotojas - Jokūbas Juškevičius

Nariai:

     

Patricija Lukauskaitė IIa
Gabija Sabeckytė IIa
Osvaldas Milašius IIa
Martynas Jurgutis IVb
Iveta Mašidlauskytė Ib

Raminta Vasiliauskaitė Ia
Gabija Zebleckytė Ib
Emilis Liauksminas IIa
Samanta Dagytė IIa
Paulius Mikuckis Ib

Tadas Kungys IIIa
Agnė Andreliūnaitė Ib
Arnoldas Songaila IIa
Martynas Kučinskis Ib

 
       
 Savanoriai:      

Agnė Jurevičiūtė 8a
Raminta Valantinaitė 8a

Julija Jonauskaitė 8a
Emilija Giedraitė 8a

Ugnė Dudarytė 8a

 

Susirinkimai:

Prezidentūros - trečiadienį po 7 pamokų 215 kab.

Seniūnų - mėnesio paskutinę dieną P204 kab.

MOKINIŲ TARYBOS 2016-2017 M.M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAI:

1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus Vincento Borisevičiaus gimnazijoje;
2. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
3. Skatinti aktyvios , demokratiškos tolerantiškos, mąstančios, kūrybiškos asmenybės ugdymą;
4. Bendradarbiauti su kitomis miesto ir respublikos mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis.

UŽDAVINIAI

1. Seniūnų sueigose aptarti pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus;
2. Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius;
3. Bendradarbiauti su gimnazijos administracija;
4. Organizuoti seminarus ir projektus, kuriuose galima būtų pasidalinti sukaupta patirtimi.