• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Personalas

ADMINISTRACINIS-APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefonas
1. Aurelija Danupaitė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (8 444) 60211
2. Dovilė Domkienė Vyr. buhalterė (8 444) 60211
3. Steponas Eirošius IT inžinierius (8 444) 60211
4. Artūras Ganys Sargas (8 444) 60211
5. Arūnas Gricius Sargas (8 444) 60211
6. Laima Jurkevičienė Valytoja (8 444) 60211
7. Elena Jonušienė Raštinės vedėja (8 444) 60211
8. Zita Jonušienė Rūbininkė (8 444) 60211
9. Alvyra Marčukaitienė Valytoja (8 444) 60211
10. Ramutė Urnėžienė Prailgintos dienos grupės darbuotoja (8 444) 60211
11. Lina Semenkavičienė Valytoja (8 444) 60211
12. Arūnas Puškorius Darbininkas (8 444) 60211
13. Nastazija Stonienė Valytoja (8 444) 60211
14. Sauliukas Šulcas Kiemsargis (8 444) 60211
15. Saulius Damanskis Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (8 444) 60211
16. Vanda Valskienė Valytoja (8 444) 60211
17. Vilma Žilevičienė Valytoja (8 444) 60211
18. Rimantas Mikuta Sargas (8 444) 60211
19. Nijolė Puškorienė Valytoja (8 444) 60211
20. Arūnas Puškorius Sargas (8 444) 60211