• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ugdymas

Pasiekimai

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
2016-2017 MOKSLO METŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, SPORTINIŲ VARŽYBŲ PASIEKIMAI

 

Eil. Nr.

Veiklos pobūdis

Klasė

Dalyviai

Užimta
vieta

Ruošęs mokytojas

1

Telšių rajono anglų kalbos olimpiada

7

Ramonas Arnas

1

Vitkuvienė Zita

8

Valskytė Ugnė

1

Šimulienė Laima

2

Telšių rajono rusų kalbos olimpiada

I

Gečaitė Jovita

2

Juknevičienė Vilija

I

Narmontas Paulius

3

Juknevičienė Vilija

3

Telšių rajono matematikos  olimpiada

6

Kavaliauskas Aistis

2

Ubartienė Aurelija

8

Mikalčiutė Ūla

3

Daukšaitė Jurgita

II

Liaugaudas Lukas

3

Ubartienė Aurelija

4

Telšių rajono fizikos  olimpiada

III

Petrikas Vytautas

3

Žalys Bronislovas

5

Telšių rajono biologijos  olimpiada

8

Brazlauskaitė Aistė

3

Gureckienė Živilė

I

Gečaitė Jovita

3

Gureckienė Živilė

II

Sušinskis Rokas

1

Gureckienė Živilė

6

Telšių rajono geografijos  olimpiada

II

Kasparavičiutė Gabija

3

Uosytė Laima

II

Sušinskis Rokas

2

Uosytė Laima

7

Telšių rajono dailės  olimpiada

II

Laukaitytė Gustė

2

Kaziukonė Ligita

III

Lupeikytė Dominyka

3

Kaziukonė Ligita

8

Telšių rajono technologijų  olimpiada

6

Pagojutė Ugnė

2

Krajinskienė Marija

7

Kaminaitė Rugilė

3

Krajinskienė Marija

I

Pociūtė Neda

2

Krajinskienė Marija

IV

Ramonaitė Modesta

1

Krajinskienė Marija

9

Telšių rajono rusų kalbos dailyraščio konkursas

8

Aukštakytė Domantė

1

Miltenienė Lena

8

Gintalaitė Gintarė

3

Juknevičienė Vilija

10

Telšių rajono anglų kalbos konkursas

I

Vabolytė Gerda

1

Garbaliauskaitė Lina

11

Rajono mokinių meninio skaitymo konkursas

5

Vaitiekus Dominykas

1

Gustienė Gaiva

II

Milašius Osvaldas

3

Ežerskienė Kristina

12

Konkursas „Telšių rajono istorijos žinovai. Telšiai – piliakalnių apsuptyje“

Mokinių grupė

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

1

 

13

Piešinių konkursas „Tau duotas vienas gyvenimas, saugok jį“ 

 

II

Agnė Eitutavičiūtė

1

Krajinskienė Marija

7

Kazlauskaitė Viltė

2

Krajinskienė Marija

I

Monstytė Akvilė

3

Krajinskienė Marija

3

Višniauskaitė Gerda

1

Šemetienė Ramunė

14

Euroscolos konkursas

Mokinių grupė

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

2

Uosytė Laima

15

Visuomenės sveikatos biuro organizuotas Protų mūšis „Galvok pozityviai –nebūk pilkas“

Mokinių grupė

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

1

Danupaitė Aurelija

16

Rajono šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybos Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.

Mokinių grupė

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

2

Martinkienė Elena

17

Regioninis žemaitiškos kūrybos bei žemaitiškų skaitymų konkursas „Rokoukiamies ėr korkiam žemaitiška“

2

Višniauskaitė Urtė

1

Narmontienė Birutė

2

Vasiliauskas Tadas

3

Narmontienė Birutė

2

Kniuraitė Urtė

1

Narmontienė Birutė

2

Girdvainytė Augustė

3

Narmontienė Birutė

II

Greta  Norvaišaitė

100 eurų piniginė premija

Kristina Ežerskienė

6

Zaveckytė Juventa

2

Kristina Ežerskienė

18

Zoninės berniukų stalo teniso varžybos

Mokinių grupė

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

 

1

Gaurylius Tomas

19

Tarpzoninės berniukų stalo teniso varžybos

Mokinių grupė

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

3

Gaurylius Tomas

20

Futbolo žaidynės ,,Lietuvos pradinukų lyga“

Mokinių grupė

1-4 klasių mokiniai

1

Gaurylius Tomas

21

„Metų moksleivio rinkimai“

 

5

Vaitiekus Dominykas

Metų kūrybiškiausias

 

I

Vasiliauskaitė Raminta

Metų pilietiškiausia

 

22

Žemaitijos regiono kultūros ir švietimo įstaigų konkursas „Šokio pynė 2017“.

Mokinių grupė

Gimnazijos šokio grupė „Laikas“

2

Valatkienė Jūratė

23

Respublikinis vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Mokinių grupė

Aistė Brazlauskaitė,
Akvilė Miliauskaitė,
Deividas Taujanskas,
Dominykas Simaitis,
Ema Gadeikytė,
Ema Rubežiūtė,
Enrika Girdvainytė,
Erlandas Pašilis,
Fausta Bielskytė,
Jokūbas Mickevičius,
Juventa Zaveckytė.

Nugalėtojai

Zita Vitkuvienė,

Jurgita Raudytė

 

 

Projektai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

1. 2000-2003 m. SOCRATES COMENIUS projektas „ŽINGSNIS Į TARPKULTŪRINIO PAŽINIMO VISUMĄ“.
Koordinatorė Laima Šimulienė

2. 2001-2003 m. SOCRATES COMENIUS mokyklos tobulinimo projektas „MOKYKLA, KURIOJE GERA MOKYTI IR MOKYTIS“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė

3. 2004-2007 m. SOCRATES COMENIUS PROJEKTAS „SUSIKIBKIME RANKOMIS, PAŽINKIME VIENAS KITĄ GERIAU“.
Koordinatorės Laima Šimulienė, Laima Uosytė

4. 2005- 2006 m. ŠVEDIJOS-LIETUVOS PROJEKTAS „DEMOKRATIJA“.
Koordinatorė Elena Martinkienė, Rita Gricienė

5. 2005-2006 m. SOCRATES COMENIUS projektas „KALBOS IR MENAS“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė

6. 2007 m. Tarptautinė mokinių mainų programa „GLOBAL OUTREACH“.
Koordinatorė Zita Vitkuvienė

7. 2008 m. LENKIJOS-LIETUVOS projektas „ATVIRA SAVIVALDA“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

8. 1994-2013 m. Partnerystė su AUSTRIJOS ZALCBURGO BOROMĖJAUS IR ŠVACO PAULIAUS gimnazijomis.

9. 2012-2015 m. LIONS QUEST programa "Paauglystės kryžkelės".
Koordinatorius Vaidotas Aloyzas Žvirblis.

10. 2013-2015 m. COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas „Tėvynė Europoje ar be Tėvynės Europoje?“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė.

 

LIETUVOS IR TELŠIŲ RAJONO PROJEKTAI

1. 2008 m. „SLIBINAI Į MŪSŲ ŽEMĘ ATSIGRĮŽO“.
Koordinatorė Janina Bucevičiūtė

2. 2004-2005 m. „SVEIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO JAUNIMO MOKYKLA‘‘ ir tęstinis projektas ‚KITOKS PASAULIS“(dvejus metus).
Koordinatorė Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

3. 2007 m. „SVEIKA MOKYKLA“.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

4. 2005-2008 m. „KITOKS GYVENIMAS“.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

5. 2010-2011 m. ESF Akademijos I kurso nariai.
Koordinatorė Elena Martinkienė

6. 2010-2011 m. „KITOKS PASAULIS “.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

7. 2010-2011 m. „UŽ SAVANORYSTĘ IR LYDERYSTĘ“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

8. 2010-2011 m. „IŠ PRAEITIES SUGRĮŽTANTYS VAIZDAI“.
Koordinatorė Janina Bucevičiūtė

9. 2009-11-11 Dalyvavimas akcijoje „Pasaulyje be diržo – daugiau spalvų ir fantazijos“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

10. 2009-12-10 Dalyvavimas akcijoje „Dešimt dienų po 10 centų“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

11. 2010-04-16 Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Koordinatoriai ŽIVILĖ GURECKIENĖ, prezidentas PAULIUS MIEČIUS.

12. 2011-04-16 Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Koordinatorius Paulius Miečius

Renginiai

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2017-09-12
įsakymu  Nr. V - 210

                     

 RENGINIŲ PLANAS
2017-2018 m. m.

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.      

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys.

2017-09-01

Katedra
Amfiteatras
Gimnazija

Ramunė Šemetienė, kapelionas Pranciškus SDB

2.      

Padėkos diena Šiluvoje (IVab kl. mokiniai ir mokytojai).

2017-09-07

Šiluva  

Direktorius Robertas Ežerskis

3.      

,,Visa Lietuva šoka 2017“.

2017-09-15

Turgaus aikštė

Jūratė Valatkienė

4.      

# BEACTIVE – judėk Zumbos ritmu.

2017-09-22/30

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

5.      

Europos kalbų diena.

2017-09-26

Klasėse

Zita Vitkuvienė

6.      

Tarptautinė turizmo diena.

2017-09-27

Aktų salė

Laima Uosytė

7.      

Pažintinė ekskursija 1-4, 5-8, I-IV kl. (diena be pamokų).

2017-09/10 mėn.

Lietuva

Klasių vadovai

8.      

Švč. Mergelės Marijos rožinio pagerbimas.

2017-10 mėn.

Aktų salė

Regina  Kumžienė, kapelionas  Pranciškus SDB

9.      

Tarptautinė mokytojo diena.

2017-10-05

Aktų salė

Ramunė Šemetienė

10.    

Vokiečių kalbos dienų renginys ,,O kaip vokiškai? O kaip angliškai?" 7ab klasių mokiniai, besimokantys vokiečių k. ir 5 klasių mokiniai (renginys vyks etapais, grupėmis).

2017-10-20

Skaitykla

Vilija Juknevičienė

11.    

Konstitucijos egzaminas.

2017-10-25

Istorijos kabinetas

Istorijos mokytojai

12.    

Vėlinių minėjimas „Tarp nebūties ir būties“.

2017-10-27

Aktų salė

Regina Kumžienė, kapelionas  Pranciškus SDB

13.    

Konferencija vysk. Vincento Borisevičiaus 130 gimimo metinėms paminėti.
1-4 kl., 5-8 kl., I-IV kl.

2017-11 mėn.

Aktų salė

Rasa Kasparavičienė,  Gražina Jankauskaitė

14.    

Etnografinė popietė ,,Po lietuviška pastoge“.
1 srautas – 5-8 kl.
2 srautas – I-IV kl.

2017-11 mėn.

Aktų salė

Jūratė Valatkienė, klasių vadovai

15.    

Advento vainiko pynimas.

2017-11 mėn.

Aktų salė

Marytė Krajinskienė

16.    

Advento žvakės uždegimas.

2017-12-04

II a. fojė

(7.45-7. 55 val.)

Kapelionas  Pranciškus SDB, Piercarlo Manzo

2017-12-11

2017-12-18

17.    

Advento renginys „Betliejaus link“ 1-4 kl., 5-IV kl.

2017-12-06

Aktų salė

Regina Kumžienė

18.    

Protų mūšis (5-6, 7-8, I- IV kl.).

2017-12- 03/17

Aktų salė

Laima Uosytė  

19.    

Advento rekolekcijos.

1-3 ir 4-5 kl.

2017-12-19

Katedra

Kapelionas  Pranciškus SDB

6-8 kl.

2017-12-20

I-IV kl.

2017-12-21

Mokytojams

2017-12-22

Koplyčia

20.    

Meninio skaitymo konkursas.

2017-12 mėn.

Gimnazija

Gaiva Gustienė

21.    

Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas 2018.

2018-01/02 mėn.

Gimnazija

Sonata Krasauskienė

22.    

Nacionalinis diktantas 2018
Raštingiausio mokinio konkursas (5-8 kl.)

2018-02 mėn.

Gimnazija

Kristina Ežerskienė, Gražina Narmontienė

23.    

Lietuvių kalbos dienos.

2018-02-15
2018-03-09

Klasėse

Gražina Jankauskaitė

24.    

Pelenų trečiadienis - atsivertimo kelias. (šventina pelenus, užberia pelenų)

2018-02-14
7.45 – 8.00 val.
10.40 – 10.55 val.
14.35-15.00 val.

Koplyčia

Kapelionas Pranciškus SDB

 

25.    

Etnografinė popietė ,,Po lietuviška pastoge“(1-4 kl.)
(diena be pamokų, popietė skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui).

2017-02-12

Aktų salė

Jūratė Valatkienė, pradinių klasių mokytojos

26.    

IV kl. gimnazistų šimtadienis.

2018-02-09

Gimnazija

Vilija Juknevičienė, Laima Norvilienė

27.    

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio diena (diena be pamokų).

2018-02-15

Aktų salė

Socialinių mokslų metodinis būrelis.

28.    

Kaziuko mugė
1-4 kl. (diena be pamokų)
5-8 kl., I-IV kl. (2 pamokos)

 2018-03-02

 Gimnazija

 Klasių vadovai

29.    

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

2018-03-09

Aktų salė

Istorijos mokytojai

30.  

Žemės savaitė.

2017-03-20

Aktų salė

Laima Uosytė, Živilė Gureckienė

31.    

Renginys „Gavėnios keliu“ mokytojams ir 1-4 kl. mokiniams.

2018-03-29

Aktų salė

Regina Kumžienė

32.    

Gavėnios rekolekcijos.

1-3 ir 4-5 kl.

2018-03-27

Katedra

Kapelionas  Pranciškus SDB

6-8 kl.

2018-03-28

I-IV kl.

2018-03-29

33.    

Kryžiaus kelio apmąstymas.

2018-03-30

Telšių miestas, Katedra

Kapelionas Pranciškus SDB, klasių vadovai

34.    

Socialinė – pilietinė diena
(diena be pamokų, akcija ,,Darom“).

2018-04 mėn.

Telšiai

Klasių vadovai

35.    

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

2018-05 mėn.

Aktų salė

Regina Kumžienė, kapelionas Pranciškus SDB

36.    

Europos Sąjungos egzaminas.

2018-05-09

Geografijos kabinetas

Laima Uosytė

37.    

Konkursas ,,Europa ir Europos Sąjunga“.

2018-05

Geografijos kabinetas

Laima Uosytė

38.    

Padėkos diena.

2018-05 mėn.

Aktų salė

Ramunė Šemetienė

39.    

Paskutinio skambučio šventė (IV kl.)

2018-05-25

Koplyčia
Aktų salė

Vilija Juknevičienė, Laima Norvilienė

40.    

Renginys ,,Ar obuolys geriau nei cigaretė?“, skirtas Pasaulinei dienai be tabako (7 kl.)

2018 -05-30

Aktų salė

Aurelija Danupaitė, Jadvyga Ignotienė

41.    

Telšių krašto pažinimo diena.
1-5 kl.
6-8 k., I-III kl.

 2018-05-21
2018-06 mėn.

 Telšiai

 Klasių vadovai

42.    

Sveikatos stiprinimo diena (diena be pamokų).
1-5 kl.
6-8 k., I-III kl.

 2018-05-11
2018-06 mėn.

 Masčio ežero pakrantė

 Klasių vadovai, Tomas Gaurylius

43.    

Karjeros diena (atvirų durų diena tėvų darbovietėse, diena be pamokų)
1-5 kl.
6-8, I-III kl.

 2018-05 mėn.
2018-06 mėn.

  Telšiai

  Valdas Dargužis, klasių vadovai

44.    

Pažintinės ekskursijos 6-8; I-III klasių mokiniams pagal geografijos mokytojos sudarytą planą.

2018-06 mėn.

Lietuva

Laima Uosytė, klasių auklėtojai

45.    

Mokslo metų pabaigos renginys  ,,Citrinos 2018“ .

4 kl.

2018-05-31

Koplyčia

Aktų salė

Ramunė Šemetienė

 

46.    

5-III kl.

2018-06-15

47.    

Brandos atestatų įteikimo šventė.

 

2018-07 mėn.

Katedra

Administracija, kapelionas  Pranciškus SDB

 

ŠV. MIŠIŲ TVARKA MOKYTOJAMS

 

14 val. mokyklos koplyčioje (penktadieniais)

10 val. Mažojoje bažnyčioje (sekmadieniais)

Rugsėjo

1

24

Spalio

6

29

Lapkričio

7d. 14.30 val.
(Šv. Mišios už  mirusius mokytojų artimuosius ir už  mirusius mokyklos  geradarius).

26

Gruodžio

22

-

Sausio

5

28

Vasario

2

25

Kovo

2

25

Balandžio

-

29

Gegužės

4

27

Parengė  mokytoja Ramunė Šemetienė

Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
2017-09-12 direktoriaus įsakymu V-210

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALAUS UGDYMO VEIKLOS BŪRELIAI
2017-2018 m. m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Būrelio pavadinimas

Klasių grupė

Užsiėmimų laikas

(savaitės diena, val.)

Užsiėmimų vieta

1.

Ernesta Dargužienė

Choro būrelis

3-IV kl.

Antradienis 12.55-15.20 val.

104  kabinetas

2.

Piercarlo Manzo

 

Gitaros studija

5- IV kl.

Trečiadienis 13.45-14..30 val.

Ketvirtadienis 13.45 – 14.30 val.

 

210  kabinetas

3.

Elena Martinkienė

 

 

Dainavimo studija ,,Svajokliai”

 

5-I kl.

Pirmadienis 14.35-15.20 val.

Antradienis 13.45-14.30 val.

Ketvirtadienis 13.45-14.30 val.

P-204 kabinetas

 

4.

Elena Martinkienė

 

 

Jaunieji miškininkai

6-I kl.

Penktadienis 15.00-16.00 val.

 

P-204, Miškų urėdija (Miškininkų g. 4, aktų  salė), Ryškėnai (Užgirių miškas)

5.

Ligita Kaziukonė

 

 

Dailės studija ,,Kūrybinė laisvė”

5-III kl.

 

 

Pirmadienis 14.35-15.20 val.

Trečiadienis 14.35-15.20 val.

Ketvirtadienis 13.45-14.30 val.

P-205 kabinetas

6.

Marija Krajinskienė

 

Technologijų būrelis ,,Tekstilės laboratorija”

5-III kl.

Pirmadienis 14.35-16.20 val.

107 kabinetas

7.

Laima Norvilienė

 

,,Žaidžiame judriuosius žaidimus”

,,Žaidžiame tinklinį”

5-6 kl.

8-IV kl.

 

Penktadienis 12.50-14.30 val.

Ketvirtadienis 14.35-15.20 val.

Sporto salė

 

8.

Tomas Gaurylius

 

Mini futbolas

4-8 kl.

Trečiadienis 13.45-15.15 val.

 

Sporto salė, dirbtinės dangos futbolo aikštelė

9.

Tomas Gaurylius

 

Krepšinio lyga

I-IV kl.

Pirmadienis 14.35-16.05 val.

Antradienis 14.35-16.05 val.

Sporto salė

10.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

1-4 kl.

Pirmadieniais 12.50-14.30 val.

Trečiadieniais 12.50-14.30 val.

Aktų salė

11.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

5-8 kl.

Antradienis 14.35-16.10 val.

Ketvirtadienis 13.45-15.20 val.

Aktų salė

12.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

I-IV kl.

Pirmadienis 14.35-16.10 val.

Trečiadienis 14.35- 16.10 val.

Aktų salė

13.

Ingrida Batavičienė

Kūrybiškumo studija ,,Meno erdvė”

1-4 kl.

Pirmadienis 12.50-13.35 val.

3a klasė (pradinių kl. skyrius)

14.

Kristina Būtienė

Dainavimo studija ,,Pupa”

1-4 kl.

Trečiadienis 12.50-13.35 val.

Penktadienis 12.50-13.35 val.

2a klasė (pradinių kl. skyrius)

15.

Birutė Narmontienė

Etnokultūros būrelis ,,Pasirokoukem žemaitiška”

1-4 kl.

Antradienis 12.50-13.35 val.

3b klasė (pradinių kl. skyrius)


                                                      

Mokslo metai

 

2017-2018 mokslo metai

Klasės

5

6

7

8

I gimn.

II gimn.

III gimn.

IV gimn.

Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

I pusmetis:  09-01 -  01-19

II pusmetis: 01-22 – 06-15

I pusmetis:
09-01 -  01-19

II pusmetis:
01-22 – 05-25

Rudens atostogos

10-30 – 11-03

Žiemos (Kalėdų atostogos)

12-27 – 01-03

Žiemos atostogos

                                        02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

04-03 – 04-06

Ugdymo proceso pabaiga

06-15

05-25

Ugdymo proceso trukmė

181 ugdymo diena

166 ugdymo dienos

 

Jeigu gimnazijos klasės IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

Pamokų laikas

 

Pamoka

Pertrauka

1.    

8.00 – 8.45

10 min.

2.     

8.55 – 9.40

10 min.

3.     

9.50 – 10.35

20 min.

4.     

10.55 – 11.40

15 min.

5.     

11.55 – 12.40

10 min.

6.    

12.50 – 13.35

10 min.

7.     

13.45 – 14.30

5 min.

8.    

14.35 – 15.20

 

 

KONSULTACIJOS

 

Mokytojas

Dalykas

Klasėms

Laikas

Matematikos

Liana Liubienė

7-8

Antradienis – 7 pamoka

Matematikos

Jurgita Daukšaitė

5-6

Pirmadienis – 7 pamoka

Lietuvių kalba

Kristina Ežerskienė

5b

Pirmadienis – 6 pamoka
Penktadienis – 6 pamoka

Geografija

Laima Uosytė

6-8

Ketvirtadienis – 7 pamoka

Chemija

Daiva Matuzienė

IV

Pirmadienis – 8 pamok