• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Formalusis ugdymas

Mokslo metai

 

2017-2018 mokslo metai

Klasės

5

6

7

8

I gimn.

II gimn.

III gimn.

IV gimn.

Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

I pusmetis:  09-01 -  01-19

II pusmetis: 01-22 – 06-15

I pusmetis:
09-01 -  01-19

II pusmetis:
01-22 – 05-25

Rudens atostogos

10-30 – 11-03

Žiemos (Kalėdų atostogos)

12-27 – 01-03

Žiemos atostogos

                                        02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

04-03 – 04-06

Ugdymo proceso pabaiga

06-15

05-25

Ugdymo proceso trukmė

181 ugdymo diena

166 ugdymo dienos

 

Jeigu gimnazijos klasės IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

Pamokų laikas

 

Pamoka

Pertrauka

1.    

8.00 – 8.45

10 min.

2.     

8.55 – 9.40

10 min.

3.     

9.50 – 10.35

20 min.

4.     

10.55 – 11.40

15 min.

5.     

11.55 – 12.40

10 min.

6.    

12.50 – 13.35

10 min.

7.     

13.45 – 14.30

5 min.

8.    

14.35 – 15.20

 

 

KONSULTACIJOS

 

Mokytojas

Dalykas

Klasėms

Laikas

Matematikos

Liana Liubienė

7-8

Antradienis – 7 pamoka

Matematikos

Jurgita Daukšaitė

5-6

Pirmadienis – 7 pamoka

Lietuvių kalba

Kristina Ežerskienė

5b

Pirmadienis – 6 pamoka
Penktadienis – 6 pamoka

Geografija

Laima Uosytė

6-8

Ketvirtadienis – 7 pamoka

Chemija

Daiva Matuzienė

IV

Pirmadienis – 8 pamok